BOŠNJAČKA SUDBA - POEMA: NIJAZ BUZALJKO PISAC IZ STOCA / VIDEO

B O Š NJ A Č K A   

S U D B AU ovome ratu ubiše mi babu

U onom prošlom zaklaše mi dedu

U svakom iz kuće ode jedan tabut

U sljedećem ratu i ja sam na redu-

. . .


Naša majka Bosna, jedan golem harem

Svako svoga babe proba naći kosti

Djecu nam Milostivi Ti poštedi barem

Da u Bosni Bošnjak mrije od starosti.


Nijaz Buzaljko


IMLTV.PRESS