Najodabraniji dan u godini: Hadžije smještene na Arefatu

Na visoravni Arefat od ranih jutarnjih sati počele su se okupljati ovogodišnje hadžije iz cijelog svijeta kojih ove godine ima preko 2 miliona, a među njima i 1680 hadžija iz Bosne i Hercegovine. Boravak na Arefatu je centralni hadžski obred i glavni sastavni dio obreda hadža. "Hadž je Arefat", kazao je Poslanik a.s. vezano za boravak na ovoj visoravni 09. dana zul-hidždžeta, dana uoči Kurban-bajrama.

Ovogodišnje hadžije iz Bosne i Hercegovine sinoć su se smjestili u klimatiziranim šatorima na Arefatu gdje će ostati tokom današnjeg dana. Tokom boravka na Arefatu, za naše hadžije je organizovano zajedničko predavanje, druženje kao i učenje Kur`ana i ilahija, dok će na kraju boravka na Arefatu biti proučena i zajednička arefatska dova - kazao je rukovodilac Ureda za hadž Nezim Halilović.

Učenjem arefatske dove predvečer će biti završen boravak na Arefatu, te će se hadžije zaputiti prema Muzdelifi gdje će provesti dio noći, a prvog dana Kurban bajrama hadžije će se usmjeriti prema Mini gdje će bacati kamenčiće.

Opširnije u video prilogu:

Inače, boravak na visoravni Arefat je centralni i glavni hadžski obred bez kojeg hadž nije ispravan. „Hadž je Arefat“, kaže se u jednom od hadisa Poslanika a.s.

Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara poznat je pod nazivom Jevmu'l-arefe (Dan Arefata).

Arefat je brežuljak udaljen od Mekke petnaestak kilometara a boravak na Arefatu je obaveza svakoga hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te se svi hadžije 09. zul-hidžeta, dan uoči Kurban-bajrama, okupe na ovom mjestu. Na Brdu Milosti (Džebelu'r-rahme) na Arefatu, kako tradicija prenosi, nakon dugog traženja sastali su se Hazreti Adem i Hazreti Havva. Muhamed, Allah mu podario spas i mir, je svoj poznati govor na Oprosnom hadžu održao upravo na Arefatu. Ta tradicija davanja uputa hadžijama i danas je prisutna a održava se na nekoliko velikih svjetskih jezika.

Za vjernike koji današnji neće provesti na visoravni Arefat lijepo je da kroz druge ibadete obilježe ovaj najodabraniji dan u godini. Prije svega, lijepo je da oni koji nisu na hadžu poste ovaj dan. Zatim, najbolja dova je dova na dan Arefata. Vjerovjesnik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi Muslim, veli: "Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao i što su govorili poslanici prije mene je: ‘La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ‘ala kulli šej'in kadir.'" (Nema istinskog božanstva osim Allaha Jedinog, On nema sudruga, Njemu pripada vlast i zahvala, On oživljava i usmrćuje i On sve može).

I za kraj, kolika je vrijednost ovog dana najbolje nam ilustruje hadis Poslanika, s.a.v.s., u kojem se kaže: "Nema dana u kojem Allah oslobodi više robova od Vatre, kao što je Dan Arefata. Allah se toga dana približi, a zatim se njima hvali melekima i kaže: ‘Šta žele ovi ljudi?'" (Muslim)

Najnovije informacije o stanju i aktivnostima naših hadžija možete pronaći na  www.hadziumra.ba i Facebook stranici „Hadž i umra BiH“.