SELEFIJE U BiH 2. - NASTAVAK NAUČNOG RADA PROFESORA SRĐANA PUHALA

Promocija publikacije "Selefije u BiH 2" nastavka istraživanja o selefijama u Bosni i Hercegovini najavljane ja za 22.06. 2018. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.IMLTV.PRESS