Protesti boraca -VIDEO

Protesti bivših pripadnika Armije RBiH i HVO-a, koji su između ostalog uključivali blokade saobraćajnica u nekoliko velikih gradova u Federaciji BiH, obilježili su prošlu sedmicu i podijelili bosanskohercegovačku javnost.
Tri su ključna zahtjeva onih koji su demonstriraju ovih dana: objavljivanje jedinstvenog registra, ukidanje financiranja veteranskih udruženja i novčani dodatak. 

Federalni premijer poručuje da su zahtjevi visoko postavljeni i da ih Vlada ne može ispuniti.

Resorni ministar tvrdi da se sva zakonom predviđena prava u potpunosti i na vrijeme ispunjavaju. 

O ovoj temi, u ovom izdanju Kontrasta, razgovaramo sa predsjednikom Udruženja „ Zaboravljeni branitelji – borci BiH“ Dragom Grbavcem i Šerifom Patkovićem, predsjednikom Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja.
 
Emisiju je vodio i uredio Adnan Rondić.


Al Jazeera Balkans