Mustafa ef. Cerić: MOJ UMMETE - GDJE SMO SADA MI?

Komentar dana 

Gdje smo sada mi, moj Ummete: u plamenu nâra - vatre do pepela ili u žaru nûra - svjetla do prosvjećenosti? Nisu li naši duhovni i intelektualni preci izumili "Hižu mudrosti" ("Bejtu-l-hikmeti")? Nije li Bagdad u vrijeme Harun Rešida 754-775) bio Los Alamas (1)  ili MIT- Masačuset institut za tehnologiju? Nisu li se baš u Bagdadu u vrijeme Harunovog sina el-Me'muna (813 - 833) kušali najveći svjetski umovi? Nije li nam se divio cijeli svijet zbog naše ummetske umnosti i mudrosti?  Nismo li bili mi ti koji smo druge poučavali miru i sigurnosti? 

 

A danas, gdje smo mi danas - moj Ummete? Mi danas prijetimo jedan drugome, a da onaj koji prijeti ne zna zašto prijeti, kao ni onaj kojemu se prijeti ne zna zašto mu se prijeti, jer svi zajedno sjedimo na buretu baruta? 

 

Ne čuje se nijedan razuman glas iz Ummeta, koji poziva da se bure prazni, da se vatra gasi, da se razum hladi, da se Ummet spasi. 

 

Ima li iko da shvati da u ovome hausu nema pobjednika? Svi smo samo gubitnici! Nema jačega ni moćnijega! Svi smo slabi  (ضَعَفَ الطَالِبُ والمَطلوُبُ) - "slab je onaj koji viće da je jači, kao što je slab i onaj kojem se prijeti da je slabiji od njega". 

 

Ima samo jedan koji je najjači.  Allah Svevišni, Jedan je Jedini, Kojem smo svi odgovorni, pred Kojim ćemo svi jednom stati da odgovaramo zašto smo takvi da nam se cijeli svijet smije zato što ne umijemo da međusobno razgovaramo dok se pozivamo na Allaha Svevišnjeg, koji nam je povjerio svoju posljednju poruku čovječanstvu: Časni Kur'an i Blagoslovljeni Sunnet Pejgamberov da preko te poruke širimo mir (islâm) i sigurnost (îmân) u svijetu.

 

Šta bi nam rekao naš Pejgamber da nas vidi da se ovako ponašamo? Rekao bi nam da smo iznevjerili njegovu poruku!

 

Šta bi nam rekli hazreti Ebu Bekr i hazreti Alija da nas vide da sjedimo na buretu baruta? Rekli bi nam da odmah sidjemo na zemlju, da se urazumimo i da umjesto vatre - nâra širimo svjetlo - nûra!

 

Šta će nam reći jemenska djevočica i dječak na Sudnjem danu? Reći će nam da smo ih izdali i da ne zaslužujemo ništa osim pakla, žešćeg i bolnijeg od pakla u kojem oni danas žive ni krivi ni dužni. Niko nije nevin - ni oni koji su počeli, ni oni koji su nastavili jemensku torturu!

 

Bože Milostivi,  smiluj nam se! Omekšaj srca onih u našem Ummetu da nas poštede straha od bureta od baruta, kojeg  bezumne glave pune!

 

Bože Sveznajući, pouči ulemu da se ujedini u nijjetu za spas Ummeta?  

 

Beže Svemogućim, podari mom Ummetu snagu sluha da čuje i snagu vida da vidi da nema drugog puta do uspjeha na Ovome i spasa na Drugome svijetu osim SULHA - pomirenja!

Amin!

  

 

(1) Los Alamos (španski: Los Álamos)  je grad u Nju Meksiku, SAD, gdje je ustanovljen nacionalni labaratorij u vrijeme Drugog svjetskog rata za energetiku.