Veličanstveni dan vakifa - IKC Grac Austrija

Sedma po redu manifestacija “Dan vakifa” bila je specijalna po tome što je prvi put održana u novoizgrađenim prostorijama džamije, tačnije u predvorju koje je i predviđeno za ovakve prilike

. Konačno su vakifi Islamskog Kulturnog Centra Grac dočekali da svoj vakuf mogu koristiti u punom kapacitetu i to svakodnevno, pa čak i za ovako posebne manifestacije. I kao što su svi konstatovali ono najvažnije je ostvareno, a to je da je džamija i ako nezavršena do kraja oživila svojim brojnim aktivnostima. A to su upravo omogućili vakifi i prijatelji ovog džemata svojim prilozima, pomaganjima i radovima da se ove godine dobije upotrebna dozvola za ovu austrijsku ali i bošnjačku ljepoticu.
 
Kao što je i navika na ovakvim manifestacijama brojni počasni gosti su došli da se obrate i upute riječi pohvale i podrške,a posebno se moraju istaći: mr.Esad ef. Memić, predsjednik Islamske Zajednice Bošnjaka u Austriji (IZBA-e) i podpredsjednik Islamske Zajednice u Austriji, mr.Hasudin ef. Atanović, glavni imam i generalni sekretar IZBA-e, Ingrid Hojberger, općinska vjećnica grada Graca i izaslanica gradonačelnika mr.Zigrida Nagla, Ali Kurtgoc, predsjednik Islamske općine pokrajine Štajerske, kao i predstavnici drugih džemata i udruženja.

Specijani gost večeri kao i cijelog vikenda bio je prof. Ihsan ef. Eminović,imam, hatib i muhafiz iz Novog Pazara,koji je brojnim nasihatima i vazovima oplemenio ove posebne dane u Gracu.

Hor Ummet iz Zemuna se pobrinuo za umjetničk idojam, izvodeći prelijepe ilahije na poseban način, a djeca iz dramske sekcije su recitacijama dala svoj doprinos i ukrasili manifestaciju.

Na manifestaciji su dodjeljene zahvalnice za preko 30 vakifa, čime je broj ukupno dodijeljenih zahvalnica prestigao cifru od 250.

Posebno priznanje džemata za doprinos u razvoju zajednice dobio je donedavni imam Ibrahim ef. Šišić,a specijalnu zahvanicu za rad ove na dobijanju upotrebne dozvole i uređenju interijera je u ime svih vrijednih džematlija preuzeo kućepazitelj hadži Omer Mekić.

Spomenuta je  posebna zahvala i svim onima koji su preko redovnih sergija koje se svake sedmice organizuju u ovom džematu, donirajući ove godine rekordnih 95.968 Eura.

Počasni gosti kao i predsjednik džemata mr. Mahdi Mekići imam Fikret ef. Fazlić su na bini izrazili riječi radosti da se došlo do toga da je danas vakuf u potpunosti ispunio svoju svrhu okupljanja i ibadeta mumina, zbližavanja svih dobrih ljudi, humanitarnih i svih drugih plemenitih aktivnosti.
 
Sljedeća velika manifestacija koja nas očekuje u Gracu je u decembru,a povodom rođenja najodabranijeg insana.

Kao šlag na tortu manifestaciji „Dani o Allahovom poslaniku Muhamedu a.s. “ biti će nastup mektebske djece i svečani donatorski ručaku nedelju 3. decembra. I tada se očekuje okupljanje brojnih vakifa i prijatelja Islamskog Kulturnog Centra Grac, te nova podrška za aktivnosti i gradnju džamije i popratnih prostorija.
 
Emir Serdarević