Contemplate Quran - Tedžvid: sura al-Fatiha

 

 

 

The correct Recitation of Surah Faatiha is obligatory (we must read this in every prayer). But sadly many of us make many basic errors. From reverts to born Muslims we need to make sure we are reading this correctly. 

Please check them out and forward to those who may benefit from them .


 

Ispravan izgovor sura Faatiha je obaveza (izgovaramo je u svakom namazu, na svakom rekatu). Ali, nažalost, mnogi od nas čine mnoge osnovne greške. Od onih koji su tek prihvatili vjeru do onih koji su cijeli život u vjeri. Moramo se potruditi da pravilno po tedžvidu izgovaramo ne samo ovu suru nego i sve ostale.

Molimo vas provjerite kako učite suru Fatihu i proslijedite i onima koji mogu imati koristi od ovoga.

 

Link za VIDEO