POSLANIKOV a.s. ŽIVOT

 

 

 

 

 

 

Poslanikov život – sira, odnosno istorija, prošlost je koja se zbila i prošla.

Ali, pogrešno je na nju gledati kao na puku istoriju koja se završila.

Kada bismo napravili paralelu između ljudi iz tog perioda koji su se borili,trpili i podnosili razna iskušenja i nas i našega stanja,ne bismo na to mogli gledati kao na svršen čin,smatrajući da mi ,za razliku od njih, živimo u podneblju gdje je islam stabilniji i sigurniji te da nećemo nailaziti na iskušenja slična njihovima niti imati potrebe za borbom sličnoj onoj kroz koju su prošli ljudi bliski poslaniku.

Da ,istina je, da je borba između hakka i katila vječna i da je to sunnetullah,božiji kaderski zakon kroz generacije do Sudnjega dana.

Tzv tedafu'- guranje,sukobljavanje,sučeljavanje,košenje,nošenje ,hrvanje,razdvajanje istine od laži.

Tako da (SIRA) Poslanikov životni(davetski) put je vječita inspiracija i primjer za sve prilike i iskušenja u prihvatanju,promicanju i borbi za dinul haqq, a ne samo istorija za sjećanja i prepričavanja.

Ali ,ne samo sira našeg Miljenika ,nego sira i ranijih pejgambera i sljedbenika božije istinite vjere,koja je za nas učiteljica i vodilja.

Naći ćemo da ta matrica i uzorak se ponavlja kroz čitavu ljudsku povijest.

Navesti ćemo konkretne primjere.:"U doba poslanstva i daveta Musa a.s, čarobnjaci ,koji su bili u službi faraona , slovili su za ugledni dio društva ,nešto slično današnjim intelektualcima i inteligenciji u službi državama i sistemima. Dok su bili na batilu i pomagali zlo i zlobnog valadara bili su hvaljeni,bliski,nagrađivani i mirni.

Međutim, kad su se istini preobratili, postali su odbačeni,ismijavani ,osuđeni i kažnjeni na najgnusniji način.
" U doba posljednjeg pejgamebera, dok se nije pojavio sa davom kojom ga je Allah zadužio da ljudima obznani da je samo Allah Bog i da je on a.s odabran za Njegova poslanika i posrednika u prenošenju vjere čovječanstvu,u svom narodu važio je za saddik-ul-emin.

Bio je voljen od strane porodice,plemena i šire društvene zajednice.

Međutim, kad je došao sa istinom, isti saddik-ul -emin postao je sihirbaz,otpadnik,pjesnik,bezumnik itd...
To će se odigravati i ponavljati dok je svijeta i vijeka, jer se radi o istoj igri ili istoj stvari.

Često u komunikaciji sa drugim ljudima možemo čuti za one koji su se vratili islamu ,da njihove izjave se omalovažavaju i ne smatraju validnim, kao na primjer :"Šta mi ima on/ona pričati,do jučer je bio/bila ovakav /onakva?!

To znači, sada mi ne valja , a do jučer je valjao/valjala i blizak/bliska bio/bila.

I danas imamo situacije u kojima učenjak,biznismen,uticajan čovjek, dok je blizak vladajućem krugu i podržava ga, fin je,idealan,mjerodavan itd.

Ali ,počne li da zastupa istinu i stane na žulj ,onima ,koji neće da se ravnaju isitnom i pravdom ,postaju odbačeni,osuđeni.

Pripisuje im se sve ono od čega su oni udaljeni ,a to je ,da su zavjerenici,da rade na štetu naroda,zemlje itd.
Ovo su bili banalni primjeri koliko nam sira(životopis)poslanika ne samo posljednjeg ,već svih poslanika koji su mu predhodili , treba u našem svakodnevnom životu ,jer sve što se dešavalo prvim nosiocima daveta ,eksplicitno samo u drugačijem obimu će se dešavati svim generacijama do Kijamu ssa'ata.


Abdulmelik ,06.02. 2016.