Aušvajs za „lažnog Bošnjaka“

 

 

 

 

 

Nisam znao, dina mi i imana
Da je dr Cerić šalter muslimana
Da izdaje aušvajs i pasoše razne
Za Bošnjake prave i Bošnjake lažne

Sudbina je kleta Strefila me kletva
U Kongresu Bošnjaka izdata je fetva
Fatmir vaki-naki, nije vitez naš
On je„lažni Bošnjak" Sada je „reketaš"

Lideri Bošnjaka Sve hodža do hodže
Stadoše ko jedan iza vrlog vođe
Selamun alejkum Otvoriše šalter
Pa Fatmiru opsovaše mater

Majstorluk je ovo Duljevića Hake
Da vrijeđa i psuje u Bošnjaka majke
Vizije su to bošnjačkog jedinstva
Dina i imana, bratstva muslimana

Obavješten je narod putem ove sile
Majka mu je kurva A Fatmir kopile
Čestitke sad stižu Idu sa svih strana
Psovka je u srcu naših talibana

 

(Pjesma je napisana kao jedini razumljiv odgovor na klevete i uvrede koje su na moje ime i čast bacile tzv. krovne organizacije u Bošnjaka, SBK-BANU-BNF.)

Fatmir Alispahić