Savjet četverice imama

Kaže Ebu Hanife imam:

Ne treba, ko slijedi islam,

 

moje mišljenje i fetve da uzima,

dok ih Kur'anom i Hadisom ne izvaga.

 

A Malik, imam grada hidžre nas uči:

Reče, u kabur Poslanika(s.a.v.s), pokazujući:

 

"Svačiji govor je za uzeti i odbacit'.

Izuzetaj je samo Poslanik,( s.a.v.s)."

 

A Šafi' kaže:"Kad kod mene vidite

suprotno onome što (od a.s.) prenosite,

 

baci moja mišljenja od zid i zdrobi,

ako ona nisu s hadisom u slogi."

 

Ahmed kaže:"Što ja kažem ne pišite,

već osnov i izvor tomu tražite."

 

Poslušaj izreke ove

upućene četverice imama.

 

Postupati po njima,

svakome će koristiti.

 

Njima se sputava svaki fanatik,

a pravednima je uzor Poslanik, (s.a.v.s).

 

Za Islam My Life sa Arapskog preveo i prilagodio Abdulmelik Mustafa - 14.05.2013. Rak. UAE

Islammylife.tv