"Gdje se stavljaju (vežu) ruke u namazu"

FETVE I ODGOVORI NA PITANJA

PRVO PITANJE

 

PITANJE:

Učenjaci se razilaze oko pitanja Kabda, tj. vezanja i držanja desne ruke preko lijeve na prsima ili ispod pupka, i Irsala, tj. držanja ruku spuštenih niz tijelo, na kijamu tokom namaza, pa koji je od ta dva položaja ispravniji prema Kur'anu i sunnetu?

 

ODGOVOR:

Vjerodostojno se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu Vajla ibn Hudžreta i Sehla bin Sa'da, neka je Allah zadovoljan s obojicom, da je sunnet Kabd (vezanje ruku na prsima ili ispod pupka). To znači da se desna ruka stavi preko lijeve na kijamu (za vrijeme stajanja) u namazu, a najbolje ih je vezati na prsa. Namaz onih koji prakticiraju Irsal klanjajući spuštenih ruku niz tijelo tokom kijama je također ispravan ali je bolje ne činiti tako. Zbog ove mes'ele (pitanja) nebi smjelo dolaziti do rasprava (sukoba) među muslimanima, već je bolje savjetovati jedni druge mudro i na najljepši način kako bi postigli uspjeh.

 

 

DRUGO PITANJE

 

PITANJE:

Gdje treba vezati (držati) svoje ruke u namazu?

 

ODGOVOR:

Treba ih vezati na prsa na ruku'u, prije odlaska na ruku'u i nakon vraćanja sa ruku'a, jer je to najbolji način shodno vjerodostojnim hadisima koji su nam došli u vezi ovog pitanja. Tokom ruku'a šake se stavljaju na koljena, a tokom sedžde na pod u ravnini sa ramenima ili ušima.

Također, na sjedenju između dvije sedžde ruke spustiti na stegna ili na koljena, kao i za vrijeme sjedenja na Prvom i Zadnjem tešehhudu, s time da će se za vrijeme tešehhuda desna ruka staviti na desno stegno skupljenog malog i domalog prsta u šaku, spojivši palac i srednji prst praveći sa njima halku, dok se kažiprst (usmjeren ka kibli) miče gore-dole simbolizirajući njime Allahovu Jednoću sve dok ne završi sa namazom. Kažiprst (se) može pomicati i za vrijeme dove. Nekada osoba može savitu sve prste u pesnicu, tj. skupljajući prste u pesnicu dok samo sa ispravljenim kažiprstom (pokazuje ka kibli i) pomiče, jer su oba spomenuta načina vjerodostojno prenesena od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Da nam Allah podari uspjeh.

S engleskog preveo: Amir Hadžović

Revizija prijevoda: Saud Šabović

/1/ Ovo pitanje je objavljeno u časopisu ed-da'va, pitanje br. 1566, 15.04.1417. h.g.

 

(Islammylife.tv)