Osman Omahić preselio u džamiji koju je lično sagradio

Rahmetullahi alejhi, Osman Omahić je bio čovjek koji se isticao po svom dobročinstvu i nesebičnom zalaganju za Islam. Bio je to čovjek koji je malo pričao, a puno radio i sigurno da bi bilo veoma teško pobrojati sva njegova dobra djela koja su poznata, a samo Allah zna koliko je tajnih djela koja je u ime Allaha činio i koje ni njegova uzorita porodica ne zna.Veliki je broj džamija u čijoj izgradnji je učestovao jer je bio vrsan građevinski radnik ali obzirom da je bio majstor raznih zanata, radio je i mnoge druge stvari. Pravio je tabute za I.Z. Tešanj ....

Džamiju u Kotlanicama je radio od temelja do krova i ni time se nije zadovoljio, često se mogao vidjeti da dolaskom na redovne namaze, ako ništa drugo, skupljao bi grančice koje padnu sa obližnjeg drveća i smetaju prolaznicima ...

Teško bi bilo nabrajati sve njegove dobre osobine, ali ono što sam lično cijenila kod mog dragog uzornog komšije bilo je njegovo stalno izbjegavanje bespotrebnih rasprava i gubljenja vremena.

Mnogima je bio divan primjer ustrajnosti na Allahovom putu, pa bi se sa raznim potrebama njemu obraćali znani i neznani.

Njegovi ahbabi i porodica su često spominjali kako je uvijek dovio da preseli u džamiji u Kotlanicama koju je svojim rukama izgradio, i doista, Allah Milostivi Koji je dobro poznavao njegovu iskrenost u dovi, uslišao je dovu našeg uzoritog komšije Osmana, rahmetullahi alejhi.

21.12.2012. god., dok je klanjao tehijjatul-mesdžid, došao mu je Melek smrti u džamiji koju je lično sagradio i iz koje je prva njegova dženaza krenula. Spušten je u onaj isti tabut koji je prije dva dana svojom rukom napravio... Allahu ekber! Lijepog li završetka našeg dragog brata po najčvršćoj vezi.

Svi smo Allahovi i Njemu ćemo se svi vratiti na ovaj ili onaj način, a za našeg dragog komšiju, Allah je izabrao jedan od najljepših načina povratka Njemu.

Nije znao naš dragi r.a., Osman, kada je napravio četiri tabuta da su mu to posljednji i da će jedan od njih postati njegova postelja do Sudnjega dana, ali se naš vrijedni uzor za taj dan čitav život pripremao.

Kako je lijep njegov završetak i odlazak sa ovoga svijeta bio, pa uzmite pouku vi koji svoje vrijeme „ubijate" po kafana i kafićima, po okupljalištima šejtana prokletih, na njihovim pijacama nemorala i nepokornosti Gospodaru Koji sve vidi i sve zna!!! Kakav će biti vaš završetak ??? U kakvom stanju će vas zateći Melek smrti koji će sigurno doći sasvim iznanada i nenajavljeno!? Bar na jedan jedini trenutak zamislite dolazak Meleka smrti dok se nalazite u haramu ili u gubljenju vremena pred TV ili za kompjuterom.

A Allah prima pokajanje i Milostiv je jer On kaže:

„Reci: "O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." (Ez-Zumer, 53)

Također je rekao Onaj Koji obećanja Svoja ispunjava:

„Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješipa poslije zamoli Allaha da mu oprosti –naći će da Allah prašta i da je milostiv." (En-Nisa,110)

Ovo je ujedno i poziv svima nama koji smo poželjeli sretni završetak i odlazak sa ovoga svijeta- još uvijek nije kasno za novi početak, a možda već naradni trenutak nećemo imati novu priliku kakvu nam samo naš Gospodar Milostivi pruža!!!

Još uvijek ima divnih primjera istinskih mu'mina koji su cijeli svoj život proveli pozivajući na dobro i odvraćajući od zla svojim riječima i djelima i koji su ostali svjetli primjeri u čijem životu i smrti ćemo uzimati pouku do Sudnjega dana. Budimo i mi jedni od tih i ovoga trenutka iskoristimo blagodati teobe. Pokajmo se za sve naše grijehe i prepuste i dovimo da nas Allah učini svjetlim primjerima za vrijeme našeg života i naše smrti!!! Još uvijek nije kasno!!!

Sjetimo se u našim dovama našeg uzoritog brata sa početka priče i zamolimo Allaha da ga nastani u Firdevsu zajedno sa njegovom porodicom, te da nam ove dove budu razlog njegovog zauzimanja na Sudnjem danu kod našeg Gospodara. AMIN!

Nađa Dizdarević