Ehlul-bejt je čist od razvrata (2 dio)

Odgovor na neistine koje je o mut'a braku iznose šiitski autoriteti koji djeluju među Bošnjacima -  "Teško toga dana lažljivcima." (El-Mutaffifun) Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Iskrenost vodi dobroti, a dobrota vodi u Džennet. Zaista čovjek iskreno govori (i radi) sve dok kod Allaha konačno ne bude upisan siddikom (potpuno iskrenim vjernikom). A laž vodi u pokvarenost, a pokvarenost i griješenje vode u Džehennem. Čovjek koji stalno laže, kod Allaha bude upisan teškim lažljivcem." (Muttefekun alejhi)

Oprečnost šiitskih predaja o mut'a braku

Interesantno je zastati kod šiitskih predaja koje govore u mut'a braku i primijetiti strahovitu kontradiktornost za koju ne postoji nikakvo objašnjenje izuzev  to što se pozivanju na tukju (pretvaranje) časnih imama ehlul-bejta kada su davali svoje izjave.

Navest ćemo nekoliko šiitskih predaja koje bodre na mut'a brak i iznose njegovu vrijednost.

a) Veliki šiitski mudžtehid i autoritet El-Medžlisy u svom djelu "Biharu el-envar", tom 100/306 , u poglavlju "9- Vrste brakova i u njemu potvrda mut'a i njegova nagrada...", navodi  55  hadisa od kojih izdvajamo sljedeće:

19 - Sa ovim isnadom od Ahmeda ibn Muhammeda ibn Isa'a, od Muhammeda ibn El-Hasana, od Muhammeda ibn Abdullaha ibn Saliha ibn Ukbe, od njegovog oca, prenosi se da je on rekao Bakiru:

"Onaj koji praktikuje mut'a ima nagradu?"

Reče:

"Ako to čini radi Uzvišenog Allaha i kako bi oponirao tom i tom/fulana (misli se na sunnije), neće joj reći nijedne riječi a da mu Allah za to neće upisati jedno dobro djelo. Kada joj se primakne, Allah mu zbog toga oprosti jedan grijeh. A kada se okupa, Allah mu oprosti toliko grijeha koliko je puta voda prošla kroz njegovu kosu."

Rekoh: "Koliki je broj njegovih dlaka?"

"Da", reče on, "koliki je broj dlaka na kosi."[1]

b)  21 - Sa ovim isnadom od Ahmeda ibn Alije prenosi se da je Bakir, a.s., rekao:

Rekao je Resulullah, s.a.v.s.:

Kada sam bio na Israu i Miradžu, susreo me Džibril pa je rekao:

"O Muhammede, Uzvišeni Allah kaže: 'Već sam oprostio ženama koje praktikuju mut'u!'"[2]

Dotičnu predaju bilježi i šejh Es-Saduk u svom poznatom djelu "Men la jahduruhu el-fekih".[3]

c)  Šejh Es-Saduk u djelu "Men la jahduruhu el-fekih", 3/466, poglavlje "El-Mut'a", bilježi:

4613 - Preneseno je "da mu´minu neće biti upotpunjen iman sve dok ne izvrši mut´u".

Dakle, i iman nije potpun bez mut'a braka. I kako onda da oni željni "hajrata i budućeg svijeta" ne pohrle ovoj ogavnoj praksi?!

d)  22  – Rekao je Ebu Abdullah, a.s.:

"Nema tog čovjeka koji se naslađuje ženom (temette'a), a zatim se okupa, a da Allah od svake kapljice koja kane neće stvoriti sedamdeset meleka koji će činiti istigfar za njega sve do Sudnjeg dana te do Sudnjeg dana proklinjati onoga ko ga (tj. mut'u) izbjegava."

I ovo je samo malo od mnogog u ovom značenju.[4]

Obratimo sada malo pozornost na nagrade koje se obećavaju onima koji praktikuju mut'u:

- za svaku riječ ima nagradu,

- oprost grijeha koliki je broj dlaka,

- ženama koje praktikuju mut'u već je oprošteno,

- od svake kapljice koja kane sa onog koji se okupa nakon spolnog odnosa iz takve veze, Allah stvara sedamdeset meleka koji do Sudnjeg dana mole za njega i do Sudnjeg dana proklinju onog ko ne praktukuje mut'u.

Šta reći za sve one koji mut'u nisu praktikovali i one koji je ne praktikuju?!

Pouzdano se zna da mut'a brak nisu praktikovali ni imami ehlul-bejta, a ni njihove žene (majke, sestre, kćeri).

Nijedan imam ehlul-bejta nije dijete rođeno iz mut'a braka.

Sada ćemo navesti predaje iz šiitskih originalnih knjiga u kojima se zabranjuje mut'a brak:

a) Poznati šiitski autoritet šejh Tusi u svom djelu "El-Istibsar" navodi sljedeći njihov hadis:

Prenosi Zejd ibn Alijj od svojih očeva da je Alija, r.a., rekao:

"Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je meso domaćih magaraca i mut'a, (naslađivanje) sa ženama. "

Kaže El-Tusi:

"Pojašnjenje ove predaje jeste da je shvatimo u svojstvu tukje (pretvaranja) jer se ona podudara sa mezhebima el-aame (tj. ehlis-sunne)."[5]

b)  Sličnu predaju isti ovaj autor navodi i u svom djelu "Tehzibul-ahkam":

"Na dan Hajbera Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je meso domaćih magaraca i mut'u, (naslađivanje) sa ženama."

Nakon što je naveo ovaj hadis, šejh Tusy kaže:

"Ova predaja je navedena na mjestu tukje i shodno onome što zastupaju šiitski neistomišljenici. A sigurno je znanje kod svakog onog ko čuje izvješća da je od vjere naših imama, a.s., dozvoljenost mut'a te nema potrebe pretjerivati u tome."[6]

c)  Njihov pečat mudžtehida alame El-Medžlisi u svom kapitalnom djelu "Biharul-envar" navodi sljedeću predaju:

34 - Od Abdullah ibn Sinana prenosi se da je rekao:

Pitao sam Ebu Abdullaha, r.a., o mut'i, pa je rekao;

"Ne prljaj sebe (svoju dušu) njom."

U istom tom djelu, istom poglavlju i na istoj stranici, u predaji 36. stoji da je Hišam ibn Hakem prenio od Ebu Abdullaha, r.a., da je rekao:

"To (tj. mut'u) kod nas ne praktikuje niko osim razvratnici (al-fevadžir)". [7]

Za ove predaje njihovi autoriteti ne kažu da nisu autentične, već samo konstantuju da su to imami govorili pretvarajući se.

Gdje je dosljednost, principijelnost i iskrenost?

Zanimljivo je primijetiti kako se imamima časnog ehlul-bejta pripisuje nedosljednost u propisima i kako su svoje sljedbenike držali u podređenom položaju i kao one koje su samo eksploatisali za svoje strasti. I ne samo to, oni mut'u brak nisu željeli ni svojim ženama, sestrama, kćerima... Jedna predaja koju bilježe najpoznatiji šiitski autoriteti najbolje oslikava prethodno rečeno.

Al-Tusy u "El-Tehzibu" navodi da je Abdullah ibn Umejr el-Lejsy vodio diskusiju o mut´i sa imamom Ebu Džaferom, r.a., u kojoj mu je ukazao da je emir mu´mina Omer ibn El-Hattab, r.a., zabranjivao mut´u.

Nakon što je odbio takvo obrazloženje i pozvao se da to nije zabranio Resulullah, s.a.v.s., imam Ebu Džafer bio je izložen i drugom pitanju od ovog Abdullaha:

1081 - "A raduje li te da to rade tvoje žene, tvoje kćeri, tvoje sestre i tvoje amidžične?"

Tada, kada su spomenute njegove žene i njegove amidžične, Ebu Džafer, a.s., se okrenuo (i otišao)". U predaji kod El-Kulejnija stoji: "...pa se okrenuo od njega".[8]

Ovo je zaista razvrat

Jedna od zastrašujućih stvari kod mut'a braka jeste i ta što mut'a brak muškarcima može biti halal i sa udatim ženama. Bez imalo stida, bez dostojanstva i bez strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu, Njegovom Poslaniku i Poslanikovom ehlul-bejtu šiiti u svojim originalnim knjigama čuvaju ove užasne potvore i laži.

Pogledajmo nekoliko primjera:

El-Medžlisi bilježi i ovo:

49 – Prenosi Eban ibn Tagleb da je Ebu Abdullah, a.s., upitan o lijepoj ženi koja se sretne na putu, a ne zna se ima li muža ili ne, i ne zna se je li bludnica, pa je rekao: "To nije tvoja obaveza. Na tebi je da joj vjeruješ o onome što ti ona kaže o sebi."[9]

50- Prenosi Džafer ibn Muhammed ibn Ubejd el-Eš'arijj od svoga oca da je pitao Ebu Hasana, a.s., o mut'a braku.

Rekoh: "Da li mi je dozvoljeno općiti sa njom ako posumnjam da možda ona (ne)ima muža (da je već udata)?"

Pa je on, a.s, rekao: "Šta misliš kada bi je ti pitao za dokaz da ona nema muža? Da li bi to mogao?"

Kulejni nam bilježi ovo

2 – (10001) – Prenosi Mejser i kaže:

Rekao sam Ebu Abdullahu (a): "Sretnem ženu u zemlji gdje nikoga nema te joj kažem: 'Imaš li muža?', a ona kaže: 'Ne.' Da li da je oženim?"

"Da", reče on, "njoj se vjeruje o njoj."[10]

El-Tusi, prenoseći predaje o mut'i, donosi i ovo:

"A kada čovjek hoće da se sklopi mut'a brak, nije mu obaveza istraživati o njoj. Vjerovat će njenim riječima":

17/1092 – Prenosi Muhammed ibn Ahmed od Alije ibn Senedija, od Usmana ibn Isa'a, od Ishaka ibn Ammara, od Fadla mevle Muhammeda ibn Rašida od Ebu Abdullaha, a.s., i kaže:

Rekao sam: "Ja sam sklopio mut'a brak sa ženom, pa sam onda pomislio da možda ona nema muža. Nakon istraživanja o tome, uvjerio sam se da ona ima muža".

Reče (tj. Ebu Abdullaha): "A zašto si to istraživao?!"[11]

Je li moguće da su časni potomci Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ovakome nečemu naučavali svoje sljedbenike?

Zamislite situacije: kad god vidite neku lijepu ženu, možete joj ponuditi mut'a brak i da je ne pitate je li ona već u braku ili ne.

Treba li većeg razvrata od ovog?!

Čovjek pošalje svoju ženu po neku potrebu u čaršiju i (ne)strahuje hoće li joj se ponuditi koji mut'adžija...!

Može li ovo biti vjera Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovog časnog potomstva?!

Ovih ogavnosti nije bio pošteđen ni tako poznati Homeini koji u svojoj knjizi "Tahrirul-vesile" piše:

Mes'ela br. 17.:
"Poželjno je da ona s kojom se ulazi u mut'a brak bude čedna mu'minka. Poželjno (mustehabb) je raspitati se, prije ulaska u taj brak, o njenom stanju; da li ona ima muža i je li u iddetu (pričeku) ili ne.
Ali raspitivati se o tome nakon tog braka je pokuđeno (mekruh). Međutim, raspitivati se o njenom stanju i oko toga istraživati nije uvjet za valjanost (takvog braka)".[12]

Nastavit će se, inšallah

[1] Ova predaja je i u djelu od šejha Es-Saduka "Mena la jahduruhu al-feqih", 3/463, u poglavlju: "El-Mut'a", hadis br. 4600.

[2] Dotično se djelo može naći i ovdje:  http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=110&end=120

[3] Ovu predaju bilježi i šejh Es-Saduk u svom poznatom djelu "Menlajahduruhuel-fekih", 3/463, u poglavlju "El-Mut'a", hadisi br. 4601.  Djelo može se naći i ovdje : http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=180&end=190

[4] Pogledati: "Biharuel-envar", tom 100/306, od El-Medžlisija.

[5] "El-Istibsar" u "Poglavljima o mut'i", tom 3/511.  Djelo je dostupno i na ovoj stranici: http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=10&end=20

[6] "Tehzibul-ahkam", 7/251 u poglavlju br. 23 – Vrste brakova, hadis br. 10(1085).

Djelo može se naći i ovdje : http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=120&end=130

[7] Pogedati: El-Medžlisi, "Biharul-envar", 100/318 , u poglavlju br. 10 "Propisi mut'e".

[8] Pogledati: El-Tusi, "El-Tehzibu", 7/250 i 251,  u poglavlju br. 23 (vrste brakova) - br. hadisa 1081.

Istu predaju navodi i El-Medžlisi u "Biharuel-envar", 100/317 i 318, br. hadisa 31 ( poglavlje 10 – propisi mut'e), te El-Kulejni u u svom "El-Kafiju" u "Ebvabu el-mut'" 5/449, hadis br. 4-9945.

Oba ova djela mogu se naći ovdje:  http://al-shia.org/html/ara/books/?mod=hadith&start=160&end=170

[9] Pogledati: El-Medžlisi, "Biharu el-envar", tom 100/306 , u poglavlju 9- "Vrste brakova i u njemu potvrda mut'e i njegova nagrada..."

Ovu predaju zabilježio je i njihov najveći hadiski autoritet Kulejni u svom djelu "El-Kafi", 5/462  poglavlje: "Enneha musaddaqatun fi nefsiha /Njoj se vjeruje o njoj" br. 1 – (10000)

[10] Kulejni u svom djelu "El-Kafi", 5/462 poglavlje: "Enneha musaddakatun fi nefsiha /Njoj se vjeruje o njoj"

[11] "El-Tehzibu", 7/253u poglavlju br. 23 (vrste brakova) - br. hadisa 1092.

[12] Pogledati: "Tahrirul-vesile" tom 2, u Kitabun-nikah, "Govor o privremenom braku".   http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=13

Piše: Halil ef. Makić

minber.ba