Sinovi Allahovog poslanika

 El-Kasim ibn Muhammed

Ime: El-Kasim ibn Muhammed ibn Abdullah ibn Abdlumuttalib.

Otac: Muhammed, s.a.v.s.

Majka: Hatidža bint Huvejlid, r.a.

Rođenje: Rođen je u Mekki 598. godine, 12 godina prije poslanstva. Bio je prvo Poslanikovo dijete, te je po njemu Muhammed, a.s., dobio kunju (priimenak) Ebu el-Kasim – otac Kasima.

Preseljenje na ahiret: Živio je dvije godine prije nego što je preminuo 600. godine. Bio je i prvo Poslanikovo dijete koje je preselilo na ahiret. Ukopan je u mekkanskom mezarju Mualla (El-Mualla, El-Ma’la). Pored njega je kasnije ukopana njegova mati Hatidža, r.a.

Abdullah ibn Muhammed

Ime: Abdullah ibn Muhammed ibn Abdullah ibn Abdulmuttalib.

Otac: Muhammed, s.a.v.s.

Majka: Hatidža bint Huvejlid, r.a.

Nadimci: Et-Tajjib (Dobri), Et-Tahir (Čisti).

Rođenje: Rođen je u Mekki prije poslanstva, kao drugi Poslanikov sin. Po njegovim nadimcima je Muhammed, a.s., dobio kunje: Ebu et-Tajjib i Ebu et-Tahir – otac Tajjiba i otac Tahira.

Preseljenje na ahiret: Živio je manje od godinu dana prije nego što je preminuo. Ukopan je u mekkanskom mezarju Mualla.

* Pošto je sa preseljenjem sina Abdullaha na ahiret Muhammed, a.s., ostao bez muške djece (Kasim je preselio na ahiret prije Abdullaha), El-As ibn Vail, mušrički glavešina, je kazao za Muhammeda, a.s.: Ostao je bez muškog djeteta, on neće imati potomstva. Stoga je Uzvišeni Allah objavio: Doista je tvoj mrzitelj onaj koji neće imati potomstva. (El-Kevser, 3)

 

Ibrahim ibn Muhammed

Ime: Ibrahim ibn Muhammed ibn Abdullah ibn Abdlumuttalib.

Otac: Muhammed, s.a.v.s.

Majka: Marija (Merjem) Koptkinja.

Rođenje i dojenje: Rođen je u Medini u zu-l-hidždžetu 8. god. po Hidžri (21. mart-19. april 630. godine). Bio je najmlađe Poslanikovo dijete. Muhammed, a.s., je za njega zaklao kao akiku dva ovna, obrijao mu glavu i nazvao ga Ibrahim, po njegovom pretku poslaniku Ibrahimu, a.s.

  Dojila ga je Ummu Burde bint el-Munzir ibn Zejd el-Ensarijja, ensarijka, iz plemena Hazredž, iz porodice (Benu) Mazin ibn en-Nedždžar i supruga El-Bera’ ibn Evsa.

 Preseljenje na ahiret: Živio je 1 godinu i 3 mjeseca prije nego što je preminuo u utorak 10. rebiu-l-evvela 10. god. po Hidžri (16. jun 631. godine), u mahali porodice (Benu) Mazin ibn en-Nedždžar. Ogasulio ga je Fadl (El-Fadl) ibn Abbas, Poslanikov amidžić. Dženazu mu je klanjao Allahov poslanik, a.s. Ukopan je u medinskom mezarju Bekiji (El-Beki’).

* Poslanik, a.s., je plakao nad kaburom svoga sina Ibrahima na dženazi, te je tada kazao: Doista oko plače, srce tuguje, ali nećemo reći nešto sa čim naš Gospodar nije zadovoljan. Zaista smo tužni zbog rastanka sa tobom, o Ibrahime! (Bilježe ga Buhari i dr.) Poslanik, a.s., je kazao u vezi sina Ibrahima i sljedeće: Doista će on imati dojilju u džennetu. (Bilježe ga Buhari i dr.)

Priredio: jusuf ef. Džafić, dugogodišnji imam, škola Kur'ana, MIZ Tuzla

IMAM.BA