Znamo kritikovati i etiketirati ljude i djela, a znamo li ih hvaliti i čestitati im?!

U jednom od statusa na Facebooku sam pozvao osobe koje me prate i čitaju moje pisanje tamo da napravimo zaokret. Zaokret, u smislu, da ističemo dobro oko nas. Da hvalimo vrijedne postupke i da čestitamo ljudima na njihovim postupcima i djelima od kojih imaju koristi drugi ljudi.

Jedan dobar prijatelj je, Allah mu podario svako dobro, u komentaru postavio dilemu:

Da li je ispravno nekoga hvaliti?

Tako je nastao ostatak ovoga teksta.

Postoje situacije kada hvaljenje nekoga nije ispravno, a to je kada onaj koji hvali ima druge namjere – želi od hvaljenog dobiti nešto zauzvrat ili u njegovim očima sebe uzdići ili pak u tome pretjeruje.

Muhammed el – Gazali, u knjizi Karakter muslimana, nakon citiranog hadisa kojeg prenosi Ebu Hurejre r.a. i bilježi Tirmizi: „Božiji Poslanik s.a.v.s. nam je naredio da u lice hvalilaca bacimo pijesak”kaže:

Komentatori hadisa kažu da se pod hvaliocima ov­dje misli na one kojima je hvaljenje ljudi postalo navi­ka. Na taj način se oni hrane na račun hvaljenoga. A što se tiče onoga ko hvali neki lijep postupak ili poh­valno djelo – kako bi druge podstakao na činjenje sličnih djela – taj se ne ubraja u hvalioce.

Vjernik treba da se zaustavi na granicama umjere­nosti i da nastoji da čovjeka koga hvali ne izloži narci­soidnosti i oholosti.

Ebu Bekre prenosi: Jedan čovjek je pohvalio nekoga u prisustvu Boži­jeg Poslanika s.a.v.s.:

Ušutiotkinuo si glavu svome bratu!“ponovi Poslanik a.stri putaZatim nastavi:

Ko zaista mora pohvaliti svoga brata neka kažeSmatram tog čovjeka takvima Allah će ga najbo­ljeocijeniti… Samo Allah zna ljudske vrline. Čovjek treba da se ogradi i kažeSmatram da je taj čovjek učinioto i to djelo…, ukoliko zna da je on doista to učinio…“ (Buhari)“

Prethodni citat iz knjige Karakter muslimana, koji uključuje i hadise Muhammeda a.s., nam kazuje da hvaljenje nekoga ovisi od motiva onoga ko hvali i način kako to čini.

Uzvišeni Allah s.a.v.s. hvali poslanike u Kur’anu, a Poslanik s.a.v.s. je konkretno hvalio neke od ashaba. U islamskoj literaturi nalazimo mnogo mnogo predaja u kojima se hvale velikani u znanju, oni koji su činili dobro zajednici na neki način,…

Pohvala nekoga ili pohvala nečijeg dobrog djela, ako je iskrena, ne samo da je znak priznanja da se cijeni njegovo djelo nego je motivacija za ona buduća.

Može se pohvaliti grupa ljudi zbog djela, džemat, selo, grad,…

Tirmizi i Ebu Davud u svojim Sunenima bilježe hadis: “Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu“. Kako izraziti zahvalnost nekome osim da mu damo do znanja da cijenimo njegov postupak.

Kamo puste sreće da mi Bošnjaci pretjerujemo u pohvalama jedni drugih, bodrenju jedni drugih, izražavanju priznanja jedni drugima, …. bar pola koliko smo spremni zamjeriti, kritikovati i nipodaštavati djela jedni drugih.

Interesantno je kako nalazimo toliko motivacije i smatramo vlastitom veličinom kritikovati sve i svakoga, a opet kako teško nalazimo spremnosti da nekoga pohvalimo, da priznamo nečija dobra djela, da mu čestitamo, da ga bodrimo, da ga motiviramo…

Zamislimo da se svaki dobar postupak, recimo, svoga djeteta ignoriše i da ga popratimo šutnjom i ravnodušnošću, a da se svaki promašaj, greška i nesnalaženje u nekom momentu poprati kritikama, uvredama i ismijavanjima?

U hadisu kojeg prenosi Aiša r.a. stoji da je Poslanik a.s. rekao: “Kome bude učinjeno dobro, neka uzvrati istom mjerom. Ako to nije u stanju, onda neka dobročinitelja spominje po dobru jer spominjanje po dobru dovoljna je zahvala, a ako ni to ne može, onda neka uči dovu za njega.”
O razlozima zašto nismo spremni da nekoga pohvlaimo, ako Bog da, pisaćemo negdje kasnije.

Molimo Uzvišenog da nam da da budemo prije svega Njemu zahvalni na svemu čime nas on daruje.

Molimo Ga da nam da pameti i mudrosti da zahvaljujemo i Njegovim robovima, dobročiniteljima, koji nam čine dobro.

Molimo Ga da iz naših grudi izbaci permanentne kritike, osude, napade i nipodaštavanja djela drugih ljudi, a da nam da spremenosti da cijenimo, poštujemo i javno govorimo dobro o ljudima koji čine ljudima dobro.

Allahumme, amin.

Priredio: Sabahuddin Sijamhodžić

IMAM.BA