VIDEO - 8. MART" DAN ŽENA KROZ PRIZMU ISLAMA - Dr. MUHAREM ADILOVIĆ

Dr. Muharem Adilović u emisiji IML televizije govorio je o osmom martu danu žena kroz prizmu islama. 

Lažna emancipacija žene i oslobađanja žene iz ropstva društvu u kojem živi, tj. o svim zabludama koje moderno društvo nameće ženi kako bi je navodno dovelo u ravnopravan položaj sa muškarcem.

Da li je žena oslobođena i da li je postala neovisna i samostalna?

Na ove i druge odgovore dr. Adilović daje govori u ovom kratkom videu koji vam preporučujemo da obavezno pogledate.


IML TV PRESS