Šta je istinska ljubav i kako se svim bićem voli?

Šta je istinska ljubav?

Istinsku ljubav je pokazao Bilal r.a. kada je nakon Poslanikove s.a.v.s. smrti prestao učiti ezan.

Istinsku ljubav je pokazao Bilal r.a. kada je, nakon Poslanikove s.a.v.s. smrti, napustio Medinu jer nije u njoj mogao bez Poslanika s.a.v.s. živjeti.

Istinsku ljubav je pokazao Bilal r.a. kada je sanjao Poslanika s.a.v.s., nakon što dugo nije posjetio njegov kabur, kako ga pita :“ Čemu ovolika udaljenost i odsustvo, o Bilale?“. Pa kada se probudio, Bilal r.a. je dugo plakao i odredio vrijeme kada će posjetiti kabur Poslanika s.a.v.s.

Istinsku ljubav je pokazao Bilal kada je došao u Medinu noću i kada su od njega tražili Poslanikovi s.a.v.s. unuci , Hasan i Husejn r.a., da on prouči ezan za sabah-namaz. Čuvši Bilala da uči ezan sva se Medina orila i tresla od plača. Takav joj se dan nije desio nikad nakon toga.

Istinsku ljubav je pokazao Bilal r.a. kada je halifa Omer el-Faruk r.a. ispred postrojene muslimanske vojske u Siriji zatražio od Bilala da prouči ezan. Kada je Bilal r.a. došao do riječi „Ešhedu enne Muhammeden resulullah“ zastao je i nije mogao nastaviti od plača. Plakala je cijela muslimanska vojska. A ponajviše je plakao Omer el-Faruk r.a.

Istinsku ljubav je pokazao Bilal r.a. kada je pred svoju smrt govorio: „Sutra je susret sa voljenim. Sa Muhammedom s.a.v.s. i njegovim ashabima.“

Gospodaru naš, daj nam da i mi budemo u tom društvu. I naši roditelji i naše porodice. I oni koji nas vole u Tvoje ime i oni koje volimo u Tvoje ime.

Gospodaru daj nam da budemo s njima u hladu Arša Tvojega, u hladu kada drugog hlada neće biti.

Amin!!!

(priredio i preveo s arapskog S.S.)

IMAM.BA