Propis obavljanja namaza bez turbana (ahmedije, kapice, i sl...)

Fetva šejha Abdulaziza b. Baza, Allah mu se smilovao

PITANJE: 

Da li je dozvoljeno obavljati namaz bez turbana (ahmedije, kapice, i sl...)? Da li je imamu dozvoljeno da klanja bez ikakvog pokrivala za glavu (turbana, ahmedije, i sl...)? Da li je dovoljno staviti samo kapicu (bjelicu)? Molim Vas da na pitanje odgovorite sa dokazima. Da Vas Allah čuva. Esselamu 'alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

ODGOVOR: 
Nema smetnje da se namaz obavlja bez turbana zato što se glava ne ubraja u 'avret (stidni dio tijela) i nije vadžib (obaveza) pokriti glavu tokom obavljanja namaza, nebitno da li je osoba koja klanja imam, munfarid (osoba koja samostalno obavlja namaz) ili me'mun (osoba koja klanja iza imama).

Međutim, ako je nošenje turbana (ahmedije, kape) običaj, onda je bolje da se nosi, pogotovo ako se namaz obavlja džematile. Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: 
„O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu da obavite!...“ (sura El-A'raf, 31. ajet). 
A turban spada u vrstu ukrasa.

Dobro je poznato da muškarci koji su muhrimi (tj. hodočasnici hadždža i 'umre) svoj namaz obavljaju gologlavi, jer nije dozvoljeno da pokrivaju glavu dok su u ihramima. Stoga znamo da nema smetnje da se namaz obavlja gologlav.

Molim Allaha da uputi sve ljude na stjecanje korisnog znanja i da rade po njemu! On je Onaj Koji sve čuje i Koji se odaziva. Esselamu 'alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Na pitanje odgovorio šejh Ibn-Baz, 19.1.1416. h. g.


S engleskog preveo: Amir Hadžović

Revizija prijevoda: Saud Šabović


IZVOR: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx…