Važna pitanja i odgovori u vezi institucije naređivanja na dobro i odvraćanja od zla

Fetva šejha abdulAziza b. Baza, Allah mu se smilovao

PITANJE:

Čuo sam da neki učenjaci naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, smatraju jednim od stubova Islama. Da li je to točno?

ODGOVOR:

Da, neki učenjaci su tog mišljenja. Iako nema jasnog teksta koji govori o ovom pitanju, ono predstavlja jedno od glavnih obaveza u Islamu. Stubove Islama koje je odredio (naznačio) Poslanik Muhammed, sallallahu 'alejhi we sellem, je 5. On, sallallahu 'alejhi we sellem, je rekao: "Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i obavljanju hadždža za onoga ko je u mogućnosti." (Muttefekun 'alejhi)

Prema tome, Poslanik sallallahu 'alejhi we sellem, je spomenuo stubove i osnove Islama. Nije dozvoljeno dodati još jedan stup, osim ako za to ne postoji ispravan šerijatski dokaz (tekst). 
Međutim, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, predstavlja jedan od temelja i obaveza u Islamu, ali se ne može navesti kao 6.stub Islama, zbog nedostatka dokaza. 
Slično ovome, i džihad (ulaganje truda/borba na Allahovom putu), i klonjenje zabranjenih stvari (harama), su od temelja ove vjere, ali se ne mogu navoditi kao dva stuba (temelja) Islama, zbog nedostatka dokaza. 
Treba naglasiti da se mi moramo pokoriti svemu što je Allah naredio i kloniti svega što je Allah zabranio.


S engleskom preveo: Amir Hadžović

Revizija prijevoda: Saud Šabović


IZVOR:http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx…