Da li je Islam ograničen samo na obavljanje određenih obreda ili se on tiče svih aspekata života?

Fetva šejha AbdulAziza b. Baza, Allah mu se smilovao

Pitanje: 
Kakav je propis u vezi izreke da se Islam treba prakticirati samo u džamijama (mesdžidima) i da se ne treba miješati u politiku ili u ekonomiju i sl.?

Odgovor: 
Islam nije ograničen samo na privatni život već predstavlja sveobuhvatan sustav koji se odnosi kako na ‘ibadete (obredoslovlje), tako i na socio-ekonomska pitanja, bilo kad si kod kuće ili na putovanju, itd… 
“O, vi koji vjerujete! Uđite u Islam potpuno» - tj. izvršavanjem svih islamskih propisa i pravila.” (Prijevod značenja, sura El-Beqara, 208. ajet).
Allahov rob mora strahovati i biti pokoran Allahu i primijeniti Njegov šeri’at (vjerozakon) u svim sferama života, a ne (ograničiti se) samo na ‘ibadet u džamijama. Naprotiv, u svim društvenim pitanjima, na svoju porodicu, komšije i goste. 
Osoba tako treba postupati u poslovanju (biznisu), primjenjujući islamska učenja koja se tiču kupoprodaje (trgovine) a pritom se kloniti kamate, varanja, obmanjivanja i laganja.
Islamska se učenja moraju primijeniti u svim sferama života, u poteškoći i u blagostanju, kod kuće i na putu. Ta filozofija da se vjera Islam treba ograničiti na ‘ibadet (obredoslovlje) samo u džamijama je prisvojena od zabludjelih sekularista koji pozivaju u ateizam. Musliman se mora čvrsto držati Islama u svim pitanjima i u svim situacijama. On mora biti pokoran Allahu, izvršavati Njegove naredbe, izbjegavati Njegove zabrane i čuvati Njegove granice, bilo kod kuće, na pijaci, na moru, u zraku, ili gdje god se nalazio.


S engleskog preveo: Amir Hadžović

Revizija prijevoda: Saud Šabović


IZVOR: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx…