PROPIS JEDENJA I PIJENJA STOJEĆI

Fetva šejha AbdulAziza b. Baza, Allah mu se smilovao

PITANJE: Postoje neki vjerodostojni hadisi koji zabranjuju jedenje i pijenje kada osoba stoji, dok ima i hadisa koji to dozvoljavaju. Po kojim hadisima da osoba postupa?ODGOVOR: I jedni i drugi hadisi su vjerodostojni. Da budem jasniji, prenosi se da je Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, zabranjivao ljudima da jedu i piju stojeći, dok je lično on, sallallahu 'alejhi we sellem, pio stojeći. Oko ovog pitanja ima širine obzirom da su sve predaje spomenute u pitanju vjerodostojne, hvala Allahu, tako da se ovdje pod zabranom cilja na kerahijjet (pokuđenost).

Stoga, dozvoljeno je da osoba jede i pije stojeći, jer je Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, pio sjedeći ali i stojeći. U prilog tome ide vjerodostojna predaja u kojoj Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, kaže: “Pijte zem-zem vodu stojeći.”

Također postoji i hadis koji prenosi Alija, Allah bio zadovoljan s njim, koji govori o tome da je Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, pio stojeći i sjedeći. Dakle, ponavljam, oko ovog pitanja postoji širina.

Na kraju kažemo da je jedenje i pijenje sjedeći idealnije (bolje) i zdravije iako je osobi dozvoljeno da jede i pije i stojeći.


Sa engleskog preveo: Amir Hadžović

Revizija prijevoda: Saud Šabović


IZVOR: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx…