Mr. Mustafa Prljača: Kako je Izrael primjenio ono što su muslimani zanemarili?

Kako je Izrael primjenio principe koji su muslimanima naređeni i šta je uzrok nazadovanja muslimana.