Zahvalnica mještana sela Jastrebac donatorima iz Austrije

Ponekad insanu prođe i čitav ljudski vijek dok ne shvati značenje Kur'anskih uputa. Tako i meni nikada kur'anski ajet iz sure At-Tewbe, 71 ajet nije imao jasnije značenje i poruke kao u ovih zadnjih nekoliko dana,

Proživljavajući i saosjećajući sa traumama i tragedijom koja je zadesila naš narod. Podigli se svi Bošnjaci i Bošnjakinje, svi ljudi dobre volje da pomognu Bosni i njenom narodu. U Kur'anu Uzvišeni Allah dz.š. kaže:

"A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima..." Prevod značenja, At -Tewba, 71)

U Tefsiru ovog ajeta od Ibn Kesira, stoji: "...pa kaže Hvaljeni: "...a vjernici i vjernice prijatelji su jedni drugima," tj. uzajamno se pomažu i zajedno surađuju, kao što se navodi u sahih hadisu: "Primjer vjernika u uzajamnoj ljubavi i međusobnoj milosti, jeste kao primjer jednog tijela: kada jedan organ njegov pati i ostalo tijelo osjeća groznicu i besanicu."

VAPAJ ZA POMOĊ MJEŠTANA SELA JASTREBAC SE ČUO I DO AUSTRIJE

Nakon mog apela i traženja pomoći, za tada zaboravljene stanovnike moga sela Jastrebca u Željeznom Polju, kojeg sam objavila na facebook-u, jedan od mojih "facebook prijatelja" Legenda Alko, je vidio i odazvao se mom apelu.

Naime, odmah nakon vijesti o strahovitim poplavama i klizištima koja su zadesila Bosnu, Almir, koji živi i radi u Austriji, odmah je sa svojom porodicom, rodbinom i prijateljima počeo sa sakupljanjem donacija i kupovanjem najnužnijih stvari za pogođene ovom velikom prirodnom katastrofom.

Almiru je bilo dobro poznato da veliki šleperi kao i velike akcije obično iziskuju više vremena i teške administracije, te su samim time spore i manje efikasne, pa se odlučio na brzu i efikasnu akciju sakupljanja i transporta pomoći za najugroženije stanovnike Bosne.

Osim toga, želio je da bude aktivni učesnik u podjeli hrane i vode za napaćeni narod Bosne, pa je nakon ulaska u Bosnu kontaktirao mog brata Hilmu Bećirovića, koji je odmah uputio zahtjev da se iz sela Jastrebac pošalju traktori kako bi mogli preuzeti hranu od Almira na lokaciji Begov Han.

Sretni mještani Jastrebca su puni sreće primili donaciju od Almira. Ovo je bila i prva veća donacija koja je mogla biti podijeljenja svim stanovnicima sela koje broji nešto oko 230 članova i oko 20-ak izbjeglica iz obližnjih sela, prvenstveno Balačića i Šahmana.

Pošto su imali svega tri traktora, sva donirana sredstva senisu mogla isti dan prebaciti u selo Jastrebac, pa su se sljedeći dan vratili po ostatak.

Elahamdulillah, da je ta Almirova pomoć završila u rukama mještana Jastrebca. Ovom Almirovom donacijom se vratio život u mještane Jastrebca i rodila se nada i spoznaja da ipak nisu u potpunosti zaboravljenji. Dok ima ljudi poput Legende Alke (Almira) i njegove porodice, rođaka i dobrih prijatelja, mještani Jastrebca neće biti zaboravljeni kao i svi ostali narodi u nevolji.

Željela bih da naglasim da je na ovoj Almirovoj donaciji radio čitav tim, počev od njegove porodice, njegove familije, te njegovih izuzetno dobrih prijatelja iz Makedonije, kao i njegov prijatelj Srbin koji mu je ponudio svoj veliki kombi u kojem je Almir i prebacio donaciju do Bosne. Zajednički rad ovih vrijednih i humanih ljudi je ublažilo patnje mještana Jastrebca.

Legedna Alko kaže da je navratio malo u Nemilu i da je užasnut situacijom u Nemili, te se planira ponovno vratiti sa novim donacijama da bar malo olakša odveć tešku situaciju naroda Bosne. I još je dodao da će možda još šta "zalomit" i mještane Jastrebca od njegove sljedeće ture.

U ime mještana Jastrebca, kao i svoje lično ime, želim da se zahvalim Almiru, Legendi Alki, njegovoj porodici, njegovoj familiji i njegovim dobrim prijateljima na doniranju hrane stanovništvu sela Jastrebac u Željeznom Pollu. I molim Allaha dz.š da ih obilno nagradi i uveća im njihovu nafaku i bereket.

Zajedničkim snagama, Bošnjaka i Bošnjakinja, slijedeći preporuke Kur'ana i sunneta, može se dosta uraditi na poboljšanju stanja Bosne i poslije ove prirodne katastrofe koja je zadesila našu domovinu i njene narode.

Iako je Almir insistirao da mu se ne spominje ime i da mu se netreba zahvaljivati: "Nema potrebe da mi se zahvaljujete jer ja sam to radio u ime Allaha i nanijetio i poželio da pomognem svom narodu. Hvala Allahu dz.š kad mi je to omogućio da to uradim i da sve dođe u ruke napaćenog naroda. Molio sam Allaha dz.s da sve prođe bez poteškoća i da put bude hairli. A meni je najveće zadovoljstvo gledati da moja donacija ide pravo u ruke onima kojima je najpotrebnija i da je to bar malo pomoglo napaćenom narodu. Kad su oni zadovoljni i ja sam zadovoljan."

Na moje uporno insistiranje Almir je ipak dozvolio da se spomene njegovo ime, a moja želja je da  svako dobro djelo ne prođe nezapaženo i da moramo o tome govoriti i pisati. Kako bi i druge motivisali i inspirisali na činjenje dobrih dijela.

 


Priredila: Aiša Purak
Rochester, SAD, Maja 27, 2014

 

(Islammylife.tv)