Poruka koja je Mehmedu el-Fatihu vratila samopouzdanje

 

 

 

Ak Šemsudin ili Muhammed b. Hamza ed-Dimeški je jedna od ključnih ličnosti u životu sultana Mehmeda Fatiha. Rođen je oko 1389. godine u Damasku, a umro je 1459. godine. Njegovo porijeklo veže se za prvog pravednog halifu Ebu Bekra es-Siddika, r.a. Ako se Mehmed Fatih može smatrati vojnim osvajačem Konstantinopolja, onda je Ak Šemsudin svakako bio duhovni osvajač ovog grada i jedna od najsnažnijih potpora mladog Mehmed Fatiha u pohodu na ovaj grad. Bio je jedan od njegovih najznačajnijih učitelja i odgajatelja.

U toku opsade Konstantinopolja, osmanska vojska je u jednoj bitci doživjela poraz. Kada su očekivali da mogu savladati kršćansku vojsku, njima je pristigla pomoć evropskih lađa, tako da su Osmanlije u toj borbi bili poraženi. Dužina opsade, nemogućnost da se prodre unutar zidina utvrđenja rezultirali su da je moral osmanske vojske slabio. U redovima oficira i vezira počeli su se čuti glasovi koji su zagovarali prekid opsade. Mladi sultan našao se u nedoumici šta uraditi, kako postupiti? Poslao je po svog učitelja Ak Šemsudina, koji mu je uvijek bio inspiracija i dobar savjetnik. Na poziv Ak Šemsudin mu je odgovorio: "Allah je taj koji uzvisuje i koji daje pobjedu onome kome On hoće. Događaj sa tim lađama je u srca vjernika unio očaj i beznađe, a u srca nevjernika radost, sreću i zadovoljstvo. Situacija je ovakva: Čovjek planira, a Allah određuje. Mudrost svega poznata je jedino Allahu. Ja sam se posvetio ibadetu i učenju Kur'ana i u tom stanju me je obuzeo san, zaspao sam na kratko. U snu sam vidio znakove pobjede i dobra predskazanja koja nisam nikada prije vidio."

Jedna poruka, jedna rečenica bila je dovoljna sultanu Mehmedu Fatihu da ga učvrsti u nakani da osvoji Konstantinopolj.

 

(IslamBosna.ba)