Omer ibn el-Hattab r.a. - 2. dio

Vrline Omer ibn el-Hattab r.a.

Pero nije u stanju iskazati sve vrline i dobročinstva koja je učinio Emirul-mu'minin Omer ibn el-Hattab, r.a. Omer je Medinu učinio muslimanskom prijestolnicom, a šuru je učinio načinom islamske vlasti. Džamiju je učinio mjestom gdje se raspravlja o općim muslimanskim problemima.

Džamija je u Omerovo vrijeme bila mjesto odakle se upravljalo državom.
Prvi je postavio sudije i zahtijevao od njih da se drže pravde u svojim presudama.
A dovoljno mu je časti što je on bio najpravedniji u presudama. I često kada se govori o
pravdi, navodi se Omer kao primjer. Nazvan je farukom jer je rastavljao istinu od laži.Teško
da ima sličan primjer držanja do pravde među ljudima kao slučaj koji se desio sa izaslanikom
Kisre. Došao je u Medinu pitati o muslimanskom kralju, pa su ga obavijestili da kod njih nema kralja, nego da imaju halifu. Potom ih je pitao gdje on boravi, pa su ga uputili prema džamiji. Potražio ga je u džamiji, ali ga nije našao. Rečeno mu je da ode na jedno mjesto nedaleko od dđamije. Kada je perzijski izaslanik došao na mjesto gdje su ga uputili, našao je čovjeka kako spava u hladovini vočnjaka. Sam, sakriven od sunca, sa svojim štapom pod glavom, siguran i bezbrižan spavao je prvi čovjek največe države toga doba. Ta slika je nagnala Perzijanca da kaže poznatu rečenicu: Pravdu si uspostavio, pa mirno zaspao!
Omer ibn el-Hattab, r.a., prvi je koji je postavio divane (urede), uveo poštu, plate i protokole. Koliko je Emirul-mu?minin bio strog prema sebi i svojoj porodici, toliko je bio blag, saosječajan i samilostan prema muslimanima. Kad bi saznao da je neko u oskudici, sakupio bi hrane i sam na svojim leđima odnio muhtaču.

Historija neče prestati spominjati ovoga čovjeka. On je uveo (mjesečno) lunarno računanje vremena za muslimane. Arapi prije, a i Arapi kao prvi muslimani, računali su vrijeme prema perzijskom ili bizantijskom takvimu, sve dok Omer ibn el-Hattab nije načinio muslimanski kalendar koji počinje od godine u kojoj je Allahov Poslanik, a.s., učinio Hidđru iz Meke u Medinu.

EMIRUL-mu'minin, vođa pravovjernih

Nakon što je halifa Allahovog Poslanika, s.a.v.s., preselio na ahiret i Omeru ostavio u emanet vladavinu u hilafetu, Omer je rekao: "O ljudi … ja sam samo jedan od vas, i da nisam prezirao da odbijem naredbu nasljednika Allahova Poslanika, s.a.v.s., ne bih se prihvatio toga." Potom je Omer uputio dovu Allahu, dž.š.:"Allahu moj, ja sam grub, pa me učini blagim. Allahu moj, ja sam slab, pa me ojačaj. Allahu moj, ja sam škrt, pa me učini darežljivim."

Nedugo poslije dolaska Omera na čelo islamske države, pojaviše se razna nagađanja o Omerovoj grubosti i strah od iste. Kada je to čuo, odmah je sazvao ljude u mesdžid i održao im hutbu:

"Obaviješten sam da se ljudi boje moje grubosti… bio sam sa Poslanikom, a.s., i bio sam mu kao rob i sluga, a on je bio najblaži i najmilostiviji…. Bio sam uz njega kao isukana sablja sve dok me ne bi smirio ili mi dozvolio da siječem … sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. Bio je zadovoljan sa mnom, i hvala Allahu, ja sam njime još zadovoljniji. Zatim je vođstvo muslimana preuzeo Ebu Bekr. Niko ne može negirati njegovu staloženost, plemenitost i blagost. Bio sam njegov sluga i pomoćnik. Pomiješao sam svoju žestinu sa njegovom blagošću, pa sam bio njegova isukana sablja sve dok me ne bi smirio ili mi dozvolio da siječem…sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. Bio je zadovoljan sa mnom, i hvala Allahu ja sam njime još zadovoljniji...

Neću dozvoliti da se nekome nasilje učini, ili da mu se uskrati pravo, ili da nasilnika ne pokorim da bi se on pokorio istini… Na meni je da vam povećam primanja i nafaku, ako Allah da, i da sačuvam vaša prava. Na meni je da vas ne dovodim u propast i da vas ne odvajam dugo s džihadom od vaših porodica. Bojte se Allaha, o Allahovi robovi! Pomozite sami sebi tako što ćete biti pokorni. Pomozite meni tako što ćete mi ukazivati na dobro, a sprječavati me od zla i savjetovati me sve dok mi Allah povjerava ovu obavezu. Rekoh vam ovo tražeći oprosta za sebe i vas!"

Omerova osvajanja

Omer, r.a., nastavi sa započetim vojnim operacijama protiv Perzijanaca. Dva čovjeka bili su čuveni mudžahidi: Ebu Ubejde, r.a., i El-Musenna bin Haris. Njihov protivnik je bio čuveni vojskovođa Rustem sa ogromnom vojskom. Blizu grada Babila odigrala se jedna od najvećih bitki s Perzijancima: Bitka kod mosta. Prvi poraz pretrpjeli su muslimani, da bi u drugoj bici izvojevali potpunu pobjedu.

Istaknute bitke u ovom periodu su: Bitka na Jermuku i Bitka na Kadisiji koje su, Allahovom milošću, završene u korist muslimana. Veliki dio Perzijanaca je prihvatio Islam, te je došao kraj Perzijskog carstva. Mnogi historičari u ovoj činjenici vide uzrok šiitske mržnje prema Omeru, r.a., jer je općepoznata njihova ljubav prema predislamskoj Perziji i njenoj kulturi, što se i danas jasno vidi.

U to vrijeme susjedna država islamskog hilafeta je bio i Egipat. U Egiptu su svećenici udruženi sa tiranima bespravno jeli tuđi imetak bez ikakvih ograničenja. Narod Egipta je bio terorisan ogromnim nametima, dadžbinama, porezima, čak i na mrtve i sl, te su sa nestrpljenjem i neizvjesnošću pratili razvoj islamske države. Nakon osvajanja Kudsa, u koji je lično dojahao i emirul-mu'minin, te je tamošnjim stanovnicima napisao garanciju za slobodno ispovjedanje vjere i običaja, vojskovođa Amr bin As dobiva novo naređenje: Osloboditi Egipat! Egipat je žila kucavica Afrike, te su u njega i muslimani polagali velike nade, kao u izvor zaliha hrane, dobar srateški položaj i pomoć širenju istine među tamošnjim stanovnicima. Četiri hiljade mudžahida kreće ka Egiptu i munjevito ovladavaju najznačajnijim uporištima nevjernika.

Za vrijeme hilafeta Omera, r.a., islamska država se raširila do Tripolija na zapadu, Kraljevine Nube na jugu Afrike, Azerbejdžana na istoku, cijelog Šama i okolice na sjeveru.

 

Nastavlja se inšAllah

Uredio i prilagodio:Aldin Arnaut 

Preuzeto iz knjige: IZ ŽIVOTA ASHABA autora: Dr. Hilmi Ali Ša 'bana

Islammylife.tv